top of page
IMG_2387.heic

Kapasitet

Antall plasser i ulike oppsett:

1. TEATER (STANDARD)

I klassisk teateroppsett er det plass til 540 sittende besøkende fordelt på parkett (378) og balkong (162). Det er iht til Oslo brannetat ikke tillatt med mer enn 540 personer i salen samtidig inkludert publikum, utøvere/artister og crew.

Salkart_teater.png

2. BANKETT

Med opp til 64 langbord med plass til 4 gjester på hvert bord på parkett med god sikt til scene er det plass til totalt 256 spisende gjester.

Salkart_bankett.png

3. KLASSEROM (KONFERANSE)

Opp til 63 bord med plass til to på hvert bord, totalt 126 plasser..

Salkart_konferanse.png
bottom of page